Wednesday, July 3, 2013

Isu Keselamatan Pentas: Beringat Sebelum Kena!

Salamm...

Isu yang saya bangkitkan diatas adalah antara isu-isu yang kurang diberi perhatian oleh banyak pihak dalam pengurusan sesebuah produksi. Malah boleh dikatakan isu ini hanya di pandang sepi, dan dianggap tidak perlu diberi perhatian yang serius selagi tidak ada insiden yang boleh mengancam nyawa manusia berlaku. Tidak dinafikan ada sesetengah pihak yang mengambil berat akan isu ini, tapi rata-rata masih banyak lagi pihak-pihak yang tidak meletakkan keutamaan tentang isu keselamatan ini. Mereka hanya  mementingkan tarikh persembahan yang seharusnya berlangsung mengikut perancangan yang telah ditetapkan, walaupun pada asasnya persembahan tersebut dalam keadaan berisiko tinggi, samada risiko kepada para pekerja pentas, artis atau penonton yang hadir.

Hal ini timbul, apabila mereka tidak mengambil berat soal bagaimana dan jangkamasa persiapan sesebuah produksi patut dilaksanakan. Pengamalan isu-isu keselamatan bermula daripada proses persiapan pentas, persiapan teknikal, latihan, latihan penuh berkostum dan persembahan. Malah, ia bermula lebih awal lagi, yakni pada peringkat rekaan produksi, samada rekaan set dan props, rekaan pentas, pemilihan peralatan teknikal, penentuan lokasi persembahan dan sebagainya. 

Dalam amalan pengurusan keselamatan (H&S), walau secanggih mana sekalipun sesuatu idea, jika ia tidak selamat untuk direalisasikan, idea tersebut akan dilupakan atau dipertimbangkan dengan idea alternatif. Dalam hal keselamatan, ia tidak di perdebatkan samada ia adalah atas arahan atau atas keperluan produksi. Ini tidak bermaksud bahawa isu keselamatan menjadi  penghalang kepada kreativiti. Malah, kreativiti akan lebih mencabar jika sesuatu idea itu dapat dilaksanakan dengan sebaiknya, walaupun idea tersebut dikatogerikan sebagai idea yang berisiko tinggi. Ini dapat dibuktikan dalam Muzikal Phantom of the Opera, bagaimana sebuah lampu 'chandelier' yang seberat melebihi 300kg terbang melayang di atas kepala penonton dan seterusnya berhenti dengan tepat dihadapan seorang pelakon dan kedudukan lampu tersebut hanya berada di paras beberapa inci sahaja dari lantai pentas. Babak tersebut amat mengerikan samada pelakon, penonton dan juga tenaga produksi yang terlibat.

Jadi, bagaimana idea tersebut dilakukan dan bagaimana isu keselamatan diambil kira? 

Sebenarnya, idea menerbangkan lampu tersebut bukan hanya melibatkan tugasan atau hasil tangan pereka set atau prop semata-mata. Ia telah melihatkan banyak pihak dalam merealisasikan idea tersebut. Saya telah diberitahu oleh pengarah teknikal muzikal tersebut, bahawa bagi menjayakan idea tersebut, selain dari pereka set, ia telah melibatkan tiga orang jurutera iaitu jurutera eletronik, jurutera elektrik dan jurutera makanikal. Ketiga-tiga mereka telah bekerjasama untuk menjayakan unsur kekaguman tersebut dengan selamat. Dari aspek lain pula, proses melatih babak tersebut memakan masa yang lama bagi memastikan ia betul-betul selamat untuk digunakan. 

Produksi kita tidak mengamalkan sistem sedemikian, tetapi ingin mencipta suatu keajaiban di pentas dengan menggunakan andaian-andaian yang dirasakan betul, tetapi sebenarnya andaian tersebut adalah tidak tepat dan berisiko. Oleh kerana desakan kerana ingin melihat aspek 'spectacular' dalam persembahan, idea tersebut terpaksa dilaksanakan juga walaupun pada asasnya tidak diketahui samada idea tersebut selamat atau tidak. 

Bagaimana menilai tahap keselamatan? 

Individu yang seharusnya bertanggungjawab secara langsung terhadap isu-isu keselamatan di belakang pentas adalah seperti Pengurus Produksi, Pengarah Teknikal dan Pengurus Pentas. Mereka harus merangka suatu perancangan terhadap langkah-langkah keselamatan yang patut diambil dalam sesebuah produksi. Bagi urusan keselamatan penonton, individu yang harus bertanggungjawab adalah pengurus panggung (house manager). 

Ciri-ciri penilaian keselamatan (risk assesment) yang diamalkan oleh Health & Safety Executive, England dalam buku The Event Safety Guide (1999) adalah:


  • Kenal pasti punca kemalangan?
  • Siapa yang bakal terlibat?
  • Apakah kesannya?
  • Bagaimana untuk mengelakkannya?
  • Bagaimana untuk memaklumkannya?


Kelima-lima kriteria diatas menjadi panduan dalam menentukan prosedur atau penilaian keselamatan yang akan dipatuhi oleh semua pihak. Jika jawapan bagi kelima-lima kriteria tersebut memberi jawapan kepada tahap risiko yang tinggi, sesuatu keputusan perlu dibuat dengan serta-merta dan tiada kompromi.

Pada masa yang sama, sistem pengurusan keselamatan hendaklah dipantau dan diselia pada setiap masa. Antara proses pengurusan keselamatan yang perlu ditekankan ialah:


  • Sediakan polisi keselamatan
  • Pastikan ia diamalkan oleh semua pihak
  • Pastikan cara yang sesuai untuk menyampaikan polisi
  • Kawal selia tahap keselamatan
  • Post-Mortem (review)


Dalam hal keselamatan, sepatutnya penonton juga mempunyai hak dalam menentukan tahap keselamatan ketika mereka menonton. Mereka berhak untuk memastikan bahawa mereka menonton dalam keadaan selesa dan selamat. Walaubagaimanapun, penonton di negara ini juga tidak sedar dan tidak mengambil tahu tentang hak keselamatan mereka, selagi tidak ada insiden menimpa mereka. 

Sebagai contoh di Istana Budaya, pada bahagian 'proscenium arch' pentas Istana Budaya telah dibina sebuah dinding yang dipanggil 'fire curtain'. Tujuan pembinaan 'fire curtain' itu adalah menepati piawaian antarabangsa, yakni jika berlaku sebarang kebakaran 'fire curtain' tersebut akan diturunkan bagi memastikan kebakaran tersebut tidak merebak kepada penonton. Sepatutnya, ia menjadi amalan bahawa setiap kali persembahan, 'fire curtain' akan diturunkan dihadapan penonton sebagai memaklumkan kepada penonton bahawa mereka menonton dalam keadaan selamat jika berlaku sebarang kebakaran. 'Fire Curtain' akan dipertontonkan sebelum bermula persembahan dan ketika waktu 'intermission' atau 'interval'. Sebagai hak penonton, jika kebakaran berlaku dan didapati 'fire curtain' tidak berfungsi dan penonton tercedera akibat kebakaran tersebut, mengikut undang-undang pihak penonton boleh menyaman pihak penganjur diatas kecuaian tersebut.

Buat masa ini pihak pengurusan produksi masih 'beruntung' kerana belum ada insiden yang berlaku dan pada masa yang sama penonton juga tidak mengambil tahu hak mereka sebagai penonton. Walaupun ada terdapat insiden-insiden yang berlaku di negara ini seperti kes kematian kanak-kanak akibat terkena serpihan helikopter kawalan jauh di Negeri Sembilan tempohari dan kes kematian remaja yang terkena runtuhan arca menara KLCC di Kelantan suatu masa dulu. Namun, kes-kes sedemikian hanya menjadi topik perbualan dan pendedahan media massa untuk seketika, dan terus hilang dek masa dan hanya menjadi kenangan sejarah kepada keluarga mangsa dan penganjur. 

Sebenarnya, banyak perkara yang ingin dibincangkan mengenai keselematan dalam produksi seni persembahan dan kelemahan sistem pengurusan keselamatan, namun agar sukar untuk diterangkan satu persatu dalam tulisan sini. Misalnya, tahap keselamatan apabila menggunakan dry ice, strobe lights, sound effects, fire effects, pyrotechnics dan lain-lain lagi. 

Sebagai kesimpulan kepada perbincangan ini, sekali lagi saya mengulangi tajuk di atas: Isu Keselamatan Pentas: Beringat Sebelum Kena!. 
Tuesday, July 2, 2013

Mencari Nilai Estetika Dalam Karya Seni..

Salamm...

Pada tulisan kali ini, saya dengan sengaja beralih kepada perbincangan yang lain daripada isu-isu backstage...ia berkisar kepada pemikiran dan penghayatan estetika dalam seni. Mengikut ahli sejarah, di Malaysia kehidupan manusia sejak 7000 tahun dahulu telah mula meneroka dan mencipta pelbagai pembaharuan dalam kehidupan, apabila mereka telah  bertukar dari zaman batu kepada zaman tembikar. Mereka juga mula menternak binatang, bercucuk tanam dan menjalankan perniagaan berkonsepkan sistem tukar barang 'barter trade'. 

Bermula dari pengalaman tersebut, malah lebih awal lagi tingkahlaku  serta amalan kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh persekitaran alam semulajadi. Manusia melihat dan mendengar segala apa yang terdapat pada flora dan fauna, dan hasil dari pengamatan tersebut telah membentuk sebuah corak serta pegangan yang menentukan sebuah budaya dalam kehidupan. Hasil dari pengamatan mereka itu, maka lahirlah sebuah kepercayaan animisme, iaitu kepercayaan kepada alam tumbuh-tumbuhan dan binatang. Budaya bukan sahaja dilihat dalam pengertian yang berkisar kepada sesama manusia tetapi turut diungkapkan kehadiran manusia dalam persekitarannya, iaitu melihat ‘human-in-environment’. Manusia dianggap sama seperti binatang kerana terpaksa mengekalkan hubungan adaptif (penyesuaian) dengan ekosistem (system ekologi) mereka demi untuk menjamin kelangsungan hidupMenurut Rappaport (1968), Budaya adalah tidak lebih hanya satu cara yang merujuk kepada teknik-teknik yang nyata dan dengannya sekelompok penduduk mengekalkan diri mereka dalam persekitarannya (Hanapi Dollah 1997).

Melalui kepercayaan animisme juga telah lahir ukiran-ukiran pada dinding-dinding gua batu yang akhirnya membentuk sebuah ukiran seni dan pada masa yang sama menjadi bahan pemujaan. 

Bertolak dari situlah, hari ini ia menjadi inspirasi kepada pengkarya seni visual seperti seni ukiran dan batik menggunakan corak alam tumbuh-tumbuhan sebagai motif dalam karya mereka. Malah, sebelum kedatangan Islam seni ukir dan seni catan juga di pengaruhi oleh corak-corak binatang. Walaubagaimanapun, setelah kedatangan Islam,  motif-motif binatang telah diharamkan dalam seni tersebut. 

Pengamatan seni yang telah berlaku sejak dahulu itu, telah mendekatkan diri para pengkarya dengan sebuah pandangan yang ikhlas dan abadi, yang lahir dari penghayatan terhadap ciptaan yang Maha Esa. Kehalusan idea dan kerja tangan oleh pengkarya itu telah melahirkan nilai estetika yang luhur dan memberi makna serta pengalaman disebalik apa yang tersurat dan tersirat. 

Bagi mencari nilai estetika sesuatu karya seni, samada seni ukiran atau seni catan, ia memerlukan penghayatan samada melalui penglihatan atau pendengaran dalam mencari makna kebenaran dalam karya tersebut. Mengikut pandangan Read (1943:23), melihat keindahan pada satu persepsi yang artistik. Aktiviti artistik boleh dibahagi kepada tiga tahap. Pada tahap pertama ialah persepsi kepada kualiti bahan. Tahap kedua pula ialah cara pengolahan bahan bagi mendapatkan rupa, bentuk serta corak yang menarik dan tahap ketiga ialah peranan keseluruhan rekabentuk dalam menimbulkan satu mood dan kesan (Ismail Ibrahim 2007, 4).

Apabila meneliti sesebuah karya seni persembahan seperti teater, muzik dan tarian, penilaian estetika akan berlaku melalui dua pengalaman iaitu logik dan estetik. Pengalaman estetik dan logik akan menggerakkan pancaindera individu. Pencarian nilai estetika adalah berkait rapat dengan pencarian falsafah dalam seni. Sesiapa yang mempelajari falsafah seni akan mempunyai perasaan yang lebih mendalam dan pengalaman yang berbeza dan kesannya mendapat kehidupan yang lebih bermutu (Ahmad Sunawari Long 2008, 18).

Oleh itu, sebagai pemerhati atau pencinta seni, seharusnya kita menilai sesuatu karya dengan cara yang luhur terhadap sesebuah karya seni itu. Walaubagaimanapun, pengalaman kehidupan seseorang juga akan membantu serta membentuk penafsiran yang berbeza-beza terhadap sesuatu karya seni. Perbezaan tafsiran dalam sesuatu karya seni akan melahirkan medan emosi yang tersendiri kepada setiap individu. 

Proses pencarian estetika dalam sesebuah karya seni akan terhasil, apabila kita mencarinya dengan pencarian yang ikhlas dan telus. Proses pencarian estetika akan terganggu atau mungkin tidak akan berlaku, jika sekiranya pencarian tersebut digabungkan dengan kehendak naluri yang pada awal-awal lagi telah menolak karya tersebut. 

Ada juga sesetengah pihak mendakwa, bahawa sesetengah karya seni tidak mempunyai estetika. Sebenarnya, ia tidak berlaku. Setiap karya seni mempunyai nilai estetikanya yang tersendiri. Pengkarya melahirkan sesuatu karya melalui proses pemikiran atau tafsiran yang tulus, yang lahir dari pengamatan yang ikhlas berdasarkan sifat-sifat semulajadi sesuatu perkara. 

Penentuan nilai estetika akan berlaku apabila pertembungan antara ketulusan pengkarya dan pencari estetika bersatu di atas satu makna kebenaran yang lahir dari sesebuah karya tersebut. 

Oleh itu, mencari nilai estetika dalam karya seni memerlukan tumpuan yang mendalam dan ia juga memerlukan sebuah pemikiran yang waras dan cerdik, kerana dalam mencari estetika, sebenarnya kita sedang meneroka suatu ilmu atau pengalaman yang ada disebalik kewujudan sesuatu. Sebagai contoh, apabila kita melihat lukisan sebuah tasik dengan air yang tenang, kita turut merasai ketenangan tersebut. Penghayatan pengkarya serta nilai estetika yang lahir dari lukisan tersebut telah membawa kita kepada suatu pengalaman indah yang mengkagumi alam ciptaan tuhan yang bersifat kekal abadi. 

Begitu juga dengan menyaksikan persembahan teater, muzik dan tarian. Segala pemikiran serta nilai estetika yang dilahirkan adalah gambaran kehidupan sebenar melalui penghayatan semulajadi tingkahlaku manusia samada baik atau buruk. Kesan dari penghayatan tersebut akan membentuk sebuah emosi dan penafsiran baharu tentang kehidupan yang bakal menjadi pilihan manusia. Segala mesej yang disampaikan samada melalui dialog, gerak dan lagu akan memberi kesan positif yang akan bertindak balas melalui peranan psikologi yang akan membentuk perasaan sayang, suka, marah, benci, sedar, nyaman, segar dan sebagainya. 

Oleh itu, mencari estetika dalam karya seni adalah merupakan satu proses penjernihan pemikiran yang secara tidak langsung berlaku semasa pencarian tersebut. 

Justeru itu, jernihkanlah pemikiran kita melalui kaedah pencarian  nilai estetika yang terdapat dalam sesebuah karya seni..:-)Monday, July 1, 2013

Bagaimana 'Cue' diuruskan?

Salamm...

Lama saya tidak menulis...busy dengan macam-macam hal..:-)

Bagi mereka yang biasa terlibat di belakang tabir, saya pasti tahu istilah 'Cue" yang saya maksudkan itu. 'Cue' adalah suatu sistem yang digunakan dalam unit pengurusan pentas dalam mengendalikan sesebuah persembahan. Ada juga saya tengok orang silap tulis perkataan 'Que' bukannya 'Cue'. Bunyi macam sama jer..tapi maksudnya lain. Ia merupakan suatu aturan atau sequence perjalanan suatu aksi atau perlakuan samada aktiviti yang dilakukan oleh artis atau teknikal. Apabila cue dikeluarkan oleh DSM, maka bermula pergerakan oleh perkara-perkara yang disebutkan diatas samada artis atau teknikal. 

Sistem 'Cue' perlu diuruskan dengan betul agar perjalanan produksi tidak terganggu, lebih-lebih lagi sewaktu persembahan berlangsung. Kumpulan produksi yang bertaraf profesional akan mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan sistem cue tersebut. Ia di panggil 'Cue Meeting'. Mesyuarat tersebut akan dihadiri oleh pereka-pereka, SM Team, Pengarah Artistik (Malaysia) dan Pengarah Persembahan. Dalam mesyuarat tersebut ketentuan 'cue' akan dibincangkan dengan persetujuan pengarah dan pereka-pereka tersebut. Manakala DSM akan mencatat segala 'cue' yang telah ditetapkan. 

Sebagai contoh, dalam sesebuah babak, penentuan samada cahaya terang dahulu dan diikuti oleh set atau sebaliknya, adalah merupakan sebuah keputusan artistik yang perlu diselaraskan bersama. Ini bermaksud, tidak semestinya cahaya akan sentiasa menerangi pentas setelah set tersedia. Ia berkemungkinan set tersedia dahulu, sebelum cahaya diterangkan. Begitu juga dengan cahaya dan bunyi, dalam babak seperti antara bunyi burung berkicauan di sebelah pagi dengan cahaya di sebelah pagi juga,  perlu diselaraskan. Ada sesetengah pengarah atau pereka memilih bunyi burung dahulu dan diikuti dengan cahaya sinaran pagi dan ada juga yang sebaliknya. Segala keputusan tersebut adalah merupakan keputusan kreatif yang memaparkan tujuan tertentu berdasarkan subjek dan konteks dalam persembahan tersebut. 

Apa yang saya ingin perjelaskan di sini adalah, bahawa 'cue' ini tidak boleh berlaku dengan sewenang-wenangnya sebagaimana tanggapan sesetengah pihak bahawa SM Team atau DSM bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sistem 'cue' sesebuah persembahan. DSM tidak sepatutnya memberi 'cue' dengan sesuka hati tanpa persetujuan pengarah dan pereka-pereka. Tetapi, sebaliknya sistem 'cue' adalah merupakan keputusan bersama oleh mereka-mereka yang berkenaan. Oleh itu, sistem 'cue' hendaklah dilakukan lebih awal selewat-lewatnya  sebelum 'tehnical rehearsal'. Jika ia tidak dilakukan dengan rapi, proses latihan teknikal akan menjadi lebih lama kerana kekeliruan yang bakal timbul, seperti antara kehendak pengarah persembahan dan pereka dengan tindakan DSM yang telah meletakkan 'cue' yang tidak tepat atau tidak mengikut kehendak pengarah atau pereka. 

Bagi sebuah produksi teater, sistem 'cue' tersebut hendaklah dicatat pada skrip teater itu sendiri, yakni skrip yang telah digunakan oleh DSM semasa mengendalikan latihan bersama pengarah. Skrip yang telah dicatat dengan 'cue' juga di panggil 'SM Book'. Dalam SM Book akan tercatat segala pergerakan pelakon, set, prop, artis dan teknikal. Bagi produksi yang berbentuk festival, ia tidak menggunakan SM Book, sebaliknya menggunakan istilah 'Running Order' atau 'Run-Down'. Segala sequence atau cue akan dimasukkan kedalam helaian (sheet) perjalanan produksi. Begitu juga dengan persembahan muzik atau tarian, jika ia tidak menggunakan skrip, sistem cue bersesuaian adalah menggunakan 'Running Order' atau 'Run-Down'. 

Dalam aspek lain, sistem penyampaian 'cue' juga hendaklah menggunakan sistem komunikasi yang betul. Dalam sesebuah produksi teater, alat yang paling sesuai adalah menggunakan 'Headset Intercom' atau menggunakan 'Cue Lights System'. Sistem tersebut digunakan adalah bagi mengelak penonton mendengar segala arahan cue yang dilakukan semasa persembahan berlangsung. Bagi 'Cue Lights System' pula amat bersesuaian bagi persembahan teater yang menggunakan ruang Arena atau Thrust, dimana penonton amat dekat sekali dengan pelakon dan pekerja pentas. Bagi persembahan berbentuk festival mungkin boleh menggunakan peralatan komunikasi lain seperti walkie-talkie. Walabagaimanapun, sistem walkie-talkie mempunyai kelemahannya yang tersendiri kerana ia memerlukan volume level yang tinggi ketika menggunakannya, khususnya semasa persembahan, lebih-lebih lagi jika ia digunakan berdekatan dengan  sistem pembesar suara (speaker) yang kuat. Oleh kerana kelemahan tersebut, ia akan menggangu pendengaran atau arahan yang dikeluarkan oleh pihak SM Team. Oleh itu, penggunaan 'Headset Intercom' juga dilihat amat bersesuaian dalam acara berbentuk festival. 

Pendek kata sistem pengurusan cue dalam sesebuah produksi adalah amat penting dan ia perlu diuruskan dengan betul bagi memastikan proses perjalanan produksi berjalan lancar. Jika hal ini tidak ditanggani dengan baik, ia akan memberi tekanan kepada semua pihak khsususnya SM Team yang terpaksa melakukan 'try & error' dan pada masa yang sama ingin memastikan hal-hal lain juga di tahap terbaik. 

Pengarah persembahan juga harus memainkan peranan dalam soal ini, jika mahu melihat tenaga produksi bekerja dalam keadaan harmoni dan beliau perlu menitikberatkan soal-soal remeh ini tetapi memberi makna dan pengertian yang besar kepada perjalanan keseluruhan produksi..:-)